Enkele van onze producten

  • Ben & Jerry's
  • Jimmy's popcorn
  • Haribo
  • Pringles
  • Red Bull
  • Croky
  • Lays
  • Jupiler
  • Coca Cola
VISA, KBC, ING powered by Ogone

Verhuurvoorwaarden

De huurder erkent door ondertekening van het het inhuurnemingsbewijs,de hiernavermelde verhuurvoorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.
 
De goederen worden enkel verhuurd mits voorlegging van identiteitskaart of persoonlijke lidkaart.
 
De eigenaar van deze klantenkaart is volledig verantwoordelijk voor de onder zijn klantenkaartnummer in huur genomen goederen.
 
Door inontvangstname erkent de huurder dat het gehuurde zich in perfecte staat bevindt.
 
De gehuurde materialen mogen niet doorverhuurd of uitgeleend worden aan derden.
 
Kopiëren en/of openbaar vertonen van gehuurde films is verboden.
 
De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt aan de huurder of derden door het gebruik van het gehuurde.
 
Het gehuurde moet in dezelfde perfecte staat terugbezorgd worden als bij inontvangtneming en dit op de overeengekomen datum en tijdstip.
 
In geval van laattijdige teruggave van het gehuurde wordt, bovenop de lopende huur, een bedrag aangerekend gelijk aan dagprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen dat het materiaal over tijd is.
 
Dagfilms dienen uiterlijk de vogende dag ingeleverd te worden voor 19u.

Foto’s

Videotheek Monroe Films Onze drankautomaten en chips Een kijk in onze winkel